Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

У Львовi вiдбувся iммiграцiйнi семiнари на тему iммiграцiї до Канади

за новiтньою програмою “Express Entry”. Семiнари органiзованi Об’єднанням Канадська Іммiграцiя (ОКІ) у спiвпрацi з повноправним iммiграцiйним консультантом з Канади Юлiєю Балiною та компанiєю “Ronald A. Chisholm Limited” (“Chisholm”). Ми мали нагоду поспiлкуватися з органiзаторами цього проекту Христиною Чорненькою та Галиною Могильовою i дiзнатися, чим саме цi семiнари будуть цiкавi українцям та чого очiкувати вiд програми “Express Entry”.

-- Проект Об’єднання Канадська Іммiграцiя (ОКІ) з’явився зовсiм нещодавно. Як виникла iдея створення ОКІ?

Г. Могильова: -- Насправдi в Українi ми працюємо з 2003 року i маємо багаторiчний досвiд працевлаштування українцiв на роботу в Канадi та надання рiзноманiтних iммiграцiйних послуг у рамках проектiв, органiзованих “Chisholm”. Протягом останнiх 12 рокiв наша програма працевлаштувала бiльш як 3000 робiтникiв з 17 країн. У 2012-му наша мiжнародна рекрутингова програма була визнана найкращою у свiтi. Я мала можливiсть презентувати нашу модель на щорiчному Глобальному Форумi Мiграцiї та Розвитку серед 500 делегатiв 129 країн свiту. (Детальнiше про роботу GFMD можна дiзнатися на www.gfmd.org).

У нас чимало надiйних клiєнтiв у рiзних країнах свiту. Тiсно спiвпрацюємо з Мiжнародною органiзацiєю мiграцiї (ІОМ). Вiдвiдували та були за прошенi на конференцiї, органiзованi ІОМ. В Українi ми спiвпрацювали з Київським молодiжним центром працi та ILC. Переважно нашi програми були призначенi для м’ясникiв i рiзноробiв на наших заводах. У груднi 2014-го ми вже проводили схожi семiнари разом з ILC, але були не задоволенi результатом i вирiшили створити власну компанiю та працювати з людьми без посередникiв. Нашим представником в Українi є Христина Чорненька.

-- Хто є iдеальним кандидатом для програми “Express Entry”?

Х. Чорненька: -- Найцiкавiше у програмi “Express Entry” те, що немає обмеження щодо професiй, але робота повинна бути квалiфiкованою i треба показати як мiнiмум один рiк досвiду в цiй професiї. Дуже важливi знання англiйської мови, добре здоров’я, вiдсутнiсть судимостей. Пiд час реєстрацiї на семiнар усi кандидати повиннi вiдповiсти на декiлька ключових запитань, якi дадуть нам можливiсть одразу сказати, чи є сенс їм вiдвiдати семiнар.

-- Тобто семiнар не є вiдкритим для усiх охочих?

Г. Могильова: -- Нi, немає сенсу витрачати час людей, якi на жаль, на цьому етапi не пiдходять пiд програму. Ми розумiємо, яким важливим кроком є рiшення про iммiграцiю, i тому будемо намагатися спiвпрацювати лише з тими кандидатами, якi справдi мають можливiсть бути вiдiбраними за цiєю програмою. Для нас важлива не кiлькiсть вiдвiдувачiв, а їхнi шанси на набуття резидентства.

-- Як можна зареєструватися на семiнар?

Х. Чорненька: -- Можна зателефонувати за номером 068-503-82-48 або зареєструватись у нас на web-сайтi www.okicentral.com.

-- Програма “Express Entry” дiє лише iз сiчня цього року. Чи є вже результати цiєї програми?

Г. Могильова: -- Першi випадки реєстрацiї були в сiчнi, а вже 10 квiтня заступник мiнiстра iммiграцiї Крiс Александер привiтав перших трьох успiшних кандидатiв з набуттям резидентства за програмою “Express Entry”. Загалом весь процес тривав менш як три мiсяцi. Двоє кандидатiв приїхали до Канади з Китаю та одна особа -- з Ірландiї. Також дуже цiкаво, що прохiднi бали кожного мiсяця змiнюють залежно вiд середнього бала зареєстрованих кандидатiв. Про це i про саму бальну систему “Express Entry” докладнiше ви зможете дiзнатися у нас на семiнарi.

-- Якi реальнi шанси для українцiв бути вiдiбраними за програмою “Express Entry”?

Х. Чорненька: -- Шанси реалiстичнi. В Українi багато спецiалiстiв i майстрiв своєї справи. Треба зазначити, що українцi дуже швидко вивчають мову. Коли ми набирали м’ясникiв на роботу в Albetu, бiльшiсть кандидатiв досягали належного рiвня знання мови лише за декiлька мiсяцiв. Та успiшно складали IELTS. Ми впевненi, що вiдберемо кандидатiв, якi результативно пройдуть програму та набудуть резидентство Канади.

-- Чому кандидати мають звертатися саме до вас, адже є й iншi агенцiї, якi займаються iммiграцiєю до Канади?

Г. Могильова: -- Усе дуже просто. Наш досвiд i репутацiя говорять самi за себе. Протягом багатьох рокiв ми допомогли тисячам людей змiнити їхнє життя на краще. Нашi клiєнти -- провiднi канадськi компанiї, з якими ми спiвпрацюємо бiльш як 12 рокiв.

Бiльшiсть робiтникiв ми працевлаштували на заводи, iммiграцiйнi послуги їм надавала Юля Балiна. І нинi до нас звертаються їхнi родичi та друзi. Нас дуже часто просять допомогти виїхати знайомим i родичам, але з останнiми змiнами програм працевлаштування у нас немає можливостi допомогти через робочу вiзу. Для багатьох наша присутнiсть в Українi i “Express Entry” -- це шанс на об’єднання з рiдними. Конкуренти будуть завжди, на жаль, дуже часто людей обманюють i дарують надiї, якi не справджуються. Для нас дуже важливо, щоб в Українi була компанiя, куди люди можуть звертатися з впевненiстю, що їм нададуть професiйний сервiс, квалiфiковану пораду за доступну цiну. Ми обидвi, я та Юля, самi iммiгранти, i хто, як не ми, розумiє, як важливо працювати з надiйними та професiйними людьми, якi знають свою справу. Є чимало людей, якi надають iммiграцiйнi послуги, i, звичайно, кожен може себе зареєструвати на “Express Entry”. Перевага нашої компанiї в тому, що ми маємо достатньо досвiду, щоб це зробити правильно i максималiзувати вашi шанси на успiх.